Dynamická firma

13.12.2012 14:57

Získali jsme ocenění, které dokazuje naši kvalitní práci a utvrzuje nás v našem přesvědčení, že děláme naši práci odborně a profesionálně.

V nezávislém hodnocení ” Dynamická firma 2012″ patříme do elitní skupiny 0,87 % nejdynamičtějších firem s víceletým růstem v celé České republice.

Hodnocení je založeno na poměřování objektivních ekonomických a finančních proměnných, které vypovídají o nadstandardní kondici, dynamičnosti růstu  naší společnosti na trhu.

 

Děkujeme.