asfaltový natavitelný pás SINTOPOL s atestem na RADON

22.08.2011 18:31

Nově jsme pro Vás rozšířili nabídku o modifikovaných natavitelný pás SINTOPOL se stanoveným součinitelem difúze radonu.